Regnskapsføring av investeringsfond

KFF får av og til noen regnskapstekniske spørsmål ang investeringsfond. Vår revisor Roar Winge har laget et notat om hvordan slike fond skal føres.
2011-10-07
Powered by Cornerstone