KFF

Forskrift om synliggjøring av verdigrunnlaget i læreplanen

Det er vedtatt en forandring i privatskolelovforskriften som trer i kraft 1. august 2011.
2011-05-19

Endringen er litt vanskelig å finne, siden den ikke er tatt inn i forskriften ennå. Den ligger her, i § 2A-2: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20100607-0786.html

Powered by Cornerstone