Høring - forslag til endring i reglene om hvem som kan ansettes i lærerstilling

Endringen gjelder ny opplæringslov, privatskoleloven og forskrift til opplæringsloven. Departementet foreslår blant annet å stille krav om relevant lærerutdanning i lovens hovedregel om ansettelse i lærerstilling
2024-01-04
Powered by Cornerstone