Kunnskapsministeren demper forventninger til rentekompensasjonsordningen

I Stortingets spørretime 21. april sa statsråden at det ikke er grunnlag for å tro at omfanget av private skoler innenfor ordningen vil bli særlig stort.
2010-04-26

Hun sier videre: 

Jeg vil imidlertid presisere at selv om private skoler er inkludert i ordningen, er ikke de økonomiske rammene for ordningen endret. Dette innebærer at det er den enkelte kommune eller fylkeskommune som selv må avgjøre om de ønsker å prioritere rehabiliteringsprosjekter ved private skoler innenfor sin tildelte investeringsramme. Det ligger ingen føringer fra statens side om at private skoler skal prioriteres, og derfor må vi akseptere at kommuner og fylkeskommuner kan velge å prioritere rehabilitering av egne skoleanlegg framfor prosjekter ved private skoler.

Hele svaret kan leses her.

Powered by Cornerstone