Høring - NOU 2022:11 Ditt personvern - vårt felles ansvar.

Høringen gjelder personvernkommisjonens rapport. KFF har sendt inn høringssvar.
2023-01-31

Les høringsdokumentene her. Høringsfrist er 10. februar 2023.

KFF vil avgi et kort høringssvar hvor vi påpeker at det ikke bare er kommuner og fylkeskommuner som er skoleeiere. Statlig finsnsierte tiltak for å støtte skoleeiere må innrettes slik at friskoler også får del i dette. I utredningen kan det virke som om støttende tiltak bare skal gis til kommuner og fylkeskommuner.

KFFs høringssvar er ennå ikke publisert på Regjeringens nettside.

KFFs svar kan leses som pdf-dokument her. Eller blant de andre høringssvarene på Regjeringens nettisde 

Powered by Cornerstone