Utskriving av elever

Mange friskoler spør: Kan vi skrive ut en elev som ikke møter på skolen eller som ikke betaler skolepengene? Svaret er ja, men her er mange vilkår som må oppfylles.
2021-12-17

Det er ingen enkel sak å si opp plassen til en elev som er tatt inn ved en friskole. Og det skal heller det heller ikke være fordi elever i friskoler har en lovbestemt rett til å fullføre påbegynt opplæring. 

I grunnskoler har eleven rett til å fullføre alle årstrinn oppover helt til skolens øverste trinn, jf. friskoleloven § 3-3 første avsnitt. I videregående skoler handler fullføringsretten om å fullføre skoleåret, jf. friskoleloven § 3-3 tredje avsnitt. Regelverket åpner riktignok for at friskole-elever kan flyttes til en annen skole, og i videregående skole kan en elev bortvises «for godt», men i begge situasjonene handler det om at kommunen eller fylkeskommunen må gjøre vedtak om bortvisning, jf. friskoleloven § 2-4 andre avsnitt og friskoleloven § 3-10

Enkeltskoler og friskoleorganisasjoner har ved ulike anledninger spurt Udir om det likevel kan være mulig å skrive ut en elev i visse situasjoner. Basert på disse svarene og diverse forarbeid til friskoleloven, gis det en utfyllende beskrivelse av regelverket i internkontrollsystemet IK-friskole kapittel 1.3.7.

Forslag til mal for en kontraktsmessig avtale ved inntak er gitt her: Kontrakt ved inntak.

Powered by Cornerstone