Møte med Udir 20.10.2021

I møtet mellom friskoleorganisasjonene og Udir ble bl.a følgende saker tatt opp: sikker digital kommunikasjon, alternative skolearenaer for elever i friskole, skoleskyss og tilleggsvirksomhet, forprosjekt om tilskuddsordninger, FEIDE og bruk av org/under-nummer, fordeling av kostnader når friskoler driver SFO, skolenummer før endelig godkjenning, foreldresamarbeid og realkompetansevurdering.
2021-10-22

Organisasjonene har skrevet et uformelt referat du kan lese her. 

Powered by Cornerstone