Høring - endring i stiftelsesloven

Næringsdepartementet har sendt på høring forslag til endring av stiftelsesloven. Bakgrunnen for endringene er et ønske om å regulere bedre næringsvirksomhet i stiftelser.
2021-06-24

I dag skilles det mellom alminnelige stiftelser og næringsrivende stiftelser. Skillet mellom dem er uklart. For eksempel er det påvist at begge typer stiftelser i enkelte tilfeller er skattepliktige.

Næringsdepartementet foreslår å definere forskjellen mellom de to typene stiftelser ut fra Skatteetatens vurdering av om en virksomhet har erverv til formål. Det foreslås at nye stiftelser må legge næringsvirksomhet i et eget aksjeselskap. Departementet ber høringsinstansene om å uttale seg om eksisterende stiftelser bør få fortsette med næringsvirksomhet i selv stiftelsen, uten å opprette et underliggende aksjeselskap.

Les om høringen her. Høringsfristen var 13.08.2021.

KFF har avgitt høringsuttalelse. Den kan leses her. 

Powered by Cornerstone