Møte med Udir 09.06.2021

I møtet mellom friskoleorganisasjonene og Udir ble bl.a følgende saker tatt opp: Ulike regler om nedleggelse for grsk/vgs og 6A-skoler, lagring av dokumentasjon for klagesaker, privatisteksamen i "særfag" for friskoler, skyss over kommunegrense og evt. plikt til å tilby SFO til alle.
2021-06-17

 

Organisasjonene har skrevet uformelt referat fra møtet.

Powered by Cornerstone