Ledige stillinger ved Bergen Kristne Grunnskole fra høsten 2021.

Skolen er en 1-10 kristen friskole som ligger på Øvre Kråkenes i Bergen. Den ble stiftet av menigheten Credokirken og har om lag 200 elever og 40 ansatte.
2021-04-29

Bergen Kristne Grunnskole har ledige stillinger som lærere og assistenter fra høsten 2021.

Kvalifikasjonskrav lærere

Lærerutdanning, med kompetanse til å jobbe på barnetrinnet og/eller ungdomstrinnet. Vi er spesielt på jakt etter søkere med fagene engelsk, samfunnsfag og/eller spesialpedagogikk, men andre lærere oppfordres også til å søke.
Godkjent lærerutdanning fra høyskole eller universitet. Utdanning fra utlandet skal alltid være godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT).

Kvalifikasjonskrav assistenter

Gjerne fagutdanning som barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende. Søkere med annen kompetanse vil også bli vurdert.

Kompetanse for alle som vil jobbe på BKG
Vi ønsker strukturerte og tydelige medarbeidere med gode evner innen kommunikasjon og relasjonsbygging. I tillegg til formell kompetanse legger vi stor vekt på personlige egenskaper og erfaringsbakgrunn. Vi ønsker medarbeidere som er engasjerte, nysgjerrige, fleksible og har vilje til endring og utvikling. I tillegg er det viktig å ha både evne og vilje til godt samarbeid og god klasseledelse.

Som medarbeider ved Bergen Kristne Grunnskole må du forplikte deg på og være lojal mot skolens basis og formål, slik det går frem av Verdidokumentene.  Du må kunne dele skolens visjon og bidra aktivt i realiseringen av denne. Det forventes at den som ansettes bekjenner seg til den kristne tro.

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlige egenskaper og skolens behov. Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju. God muntlig og skriftlig framstillingsevne er en forutsetning.
Den som blir tilsatt må legge frem politiattest, i henhold til krav i Friskoleloven.

Vi tilbyr
Faglige og personlige utfordringer i et godt og inspirerende arbeidsmiljø.
Gode pensjons- og forsikringsordninger og lønn etter offentlig tariff.

For spørsmål kontakt rektor Lars Kongsvik, lars.kongsvik@bkgs.no tlf. 95978566

Søknad, CV og referanser sendes: lars.kongsvik@bkgs.no
Søknadsfrist: Snarest, og senest 20.mai 2021
Tiltredelse: 1. august 2021

Powered by Cornerstone