«QUIZ» FRA UDIR

Udir har en rekke spørsmål til friskolenes årsregnskap. De mener dette skal bidra til en mer korrekt regnskapsføring. Utfylling av skjema kan gjerne gjøres i samarbeid med revisor.
2021-04-13

KFF gjør oppmerksom på at det er et ganske omfattende skjema som skal fylles ut i forbindelse med innsending av årsregnskapet for 2020 til Udir. Direktoratet spør her konkret om tallstørrelser særlig på området tilleggsvirksomhet, husleie, lønn til daglig leder, utlån av midler og handle med nærstående. Dere må derfor ha god oversikt over disse områdene når regnskapet skal sendes inn og dere må sette av noe tid til å finne fram de rette tallene. Dersom regnskapet er ført i samsvar med regelverket, har dere det meste i notene og avdlingsregnskpene for tilleggsvirksomheter. Det er derfor lurt å komme i gang med innsendingen i god tid før fristen slik at dere får alle rett på denne «quiz-en».

Udir varslet i fjor om at de fant mange feil i regnskapene men at de ikke fulgt opp alle disse, men at de i stedet ville komme med mer konkrete krav til regnskapsavgivelsen. Det ser vi nå i form av dette skjemaet som har vært ukjent for KFF i og med at vi ikke har tilsvarende rapportering for vår del.

 

Powered by Cornerstone