Høring Nasjonal rammeplan for SFO

Rammeplan for SFO skal kun gjelde for kommunal SFO, evt. også private SFO som driver etter avtale med kommunen. KFF har sendt høringsuttalelse.
2021-03-03

Rammeplanen har status som forskrift med hjemmel i opplæringsloven § 13-7 og gjelder kun for skolefritidsordninger som er omfattet av denne bestemmelsen. Kommunen eller den kommunen bruker til å oppfylle sin plikt etter opplæringsloven § 13-7 (i høringsdokumentene omtalt som eier), har ansvaret for at denne type SFO drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. kommuneloven § 23.

Privat SFO som ikke drives etter avtale med kommunen, f.eks SFO i friskoler, omfattes ikke av rammeplanen.

Høringsfrist 16. mars 2021.

Høringen kan være en anledning til å vurdere om aksept av rammeplanen kan være en form for gjenytelse til det offentlige dersom SFO i friskoler skulle få offentlig tilskudd.

Les KFFs høringsuttalelse her.

 

Powered by Cornerstone