"Halvorsen-brevet" om godkjenning av kap. 4 skoler

Kunnskapsdepartementet sendte i 2011 et brev til Udir om klargjøring av kriterier for å godkjenne nye skoler etter kapittel 4 i voksenopplæringsloven, f.eks bibelskoler.
2017-10-01
Powered by Cornerstone