Møtet med Udir 3. juni 2020

Saker som ble tatt opp var blant annet Covid-19 og tiltak framover for friskolene, fjernundervisning, midler tildelt i revidert nasjonalbudsjett, unntak fra krav om realkompetansevurdering av voksne søkere, manglende samsvar mellom lov og forskrift ang. tilleggsvirksomhet, manglende samsvar mellom lov og forskrift ang. nedleggelse av skoledriften, forståelse av hvem som kan tas inn på friskoler, Feide, livredningsprøve og justering av kvotene ved Bybroen vigs i forbindelse med koronasituasjonen.
2020-09-10

Her kan dere lese et uformelt referat. 

Powered by Cornerstone