Møtet med Udir 4. mars 2020

Saker som ble tatt opp var blant annet tilgang til opplysninger i folkeregisteret, tilskudd til "Design og håndverk" og "Idrettsfag", skolebytte ungdomstrinn, tilskuddsberegningene, leksehjelp, søknadsskjema for søknad om ny grunnskole, studieturer/utplassering ved bibelskolene, inntak av elever med utvidet tid, skillet mellom inntekter fra tilleggsvirksomhet og skolevirksomhet, overgangsordninger i videregående skole i henhold til fagfornyelsen og Udirs tilsyn ved våre skoler.
2020-09-10
Powered by Cornerstone