Høring om tilskuddsordningene for Dekomp

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring to forslag til retningslinjer for tilskuddsordninger. Det ene omfatter tilskuddsordningene for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring, og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Det andre forslaget omfatter tilskuddordningen for lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen. 
2020-09-09

 

Se informasjon på Regjeringens nettside: Høring Forskriftsfesting retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling. 

Selve høringsnotatene kan leses her: 

Retningslinjer for tilskuddsordning lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring.

Retningslinjer for tilskuddordning lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæring.

KFF har møte om Dekomp mandag 14. september på Teams, for grunnskolene kl.  10.00-11.00 og for vgs kl. 13.00-14.00. Det blir gitt mulighet for innspill til høringen. 

Høringsfrist 21.november. 

Du kan lese KFFs høringssvar her. 

Powered by Cornerstone