Høring - midlertidige dokumentasjonskrav ved fravær

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endrede dokumentasjonskrav ved fravær. Endringen skyldes korona-situasjonen.
2020-08-21

Høringsdokumentene kan leses her: Høring Forslag om midlertidige dokumentasjonskrav i reglene om fraværsgrensen m.m

I meldingen opplyser departementet dette:

Departementet foreslår for det første midlertidige regler om at dokumentasjonskravet for fravær av helsegrunner ikke gjelder frem til 1. november 2020. Selv om de opprinnelige dokumentasjonskravene ikke skal gjelde, må elevene likevel legge fram bekreftelse fra en forelder. Myndige elever kan legge fram egenmelding. Videre foreslår departementet at de elevene som gjennomfører utsatte fag- eller svenneprøver fra vårens Vg3, parallelt med at de har startet på Vg4 påbygging, får sitt fravær ansett som dokumentert.

KFF har sendt høringsuttalelse der vi påpeker at bortfall av dokumentasjonskrav også må gjelde 20-dagersregelen for beregning av tilskudd til videregående frittstående skoler. KFFs høringsuttalelse kan leses her. 
 

Powered by Cornerstone