Høring - forskrift om vurdering av realkompetanse

Udir har sendt på høring forslag til endring av forskrift til friskoleloven. Det foreslås at for noen særlige grupper av voksne søkere kan en formalkompetansevurdering erstatte realkompetansevurderingen.
2020-05-18

Informasjon om høringen kan lese her.  Høringsfrist er 25. mai.

Les selve høringsdokumentet her.

Forslaget er at for voksne søkere mellom 19 og 24 år uten rett til videregående opplæring og for voksne over 25 år med kort botid i Norge kan en formalkompetansevurdering erstatte en full realkompetansevurdering.

KFF arbeider med en høringsuttalelse. KFFs syn er at unntaksbestemmelsen er for snever. Unntaket fra kravet om realkompetansevurdering bør kunne gjelde langt flere, kanskje alle voksne søkere som ønsker å slippe realkompetansevurderingen.

 

 

 

 

Powered by Cornerstone