Husk klagerett og angrerett!

I disse dager sender mange skoler ut brev med svar på søknad om elevplass. Skolen bør huske på både angreretten og klageretten når skolen informerer søkeren!
2020-04-07

Avgjørelser om inntak ved en friskole eller en kapittel 4-skole er som kjent et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Dermed har søkeren klagerett, og denne retten skal søkeren informeres om. KFF har gått gjennom tilsynsrapporter i 2019 og ser at Udir nå gir endret informasjon til skolene om klageretten.

I korthet handler dette om at skolen alltid (vedtak om innvilgelse så vel som vedtak om avslag på søknad om plass) må informere om søkers rett til å se sakens dokumenter, men kun ved vedtak om avslag er skolen pliktig til å informere om selve retten til å klage. Det siste bygger på en for oss ny lovtolkning gitt av Justisdepartementets lovavdeling.

Vi anbefaler alle friskoler å ta en ny gjennomgang av kontrollpunkt 3.2.2.1 i KFF-KSS modul Skoledrift. Kapittel 4-skoler bør ta samme kontrollen, som for dem står i kontrollpunkt 3.2.2.3.

Samtidig minner vi om angreretten som søkere har når de takker ja til en skoleplass ved en friskole eller en kapittel 4-skole. I de aller fleste tilfeller takker ikke eleven ja som ved et salg over disk, og dermed gjelder angrerettloven på samme måte som ved netthandel. En medlemsskole måtte betale tilbake 7 måneders innbetaling av skolepenger til en elev fordi eleven i vårhalvåret i fjor angret på at han hadde begynt på skolen høsten før. Skolen hadde ikke informert om 14 dagers angrefrist, og dermed gjelder angreretten i 12 måneder.

Loven sier at alt eleven har innbetalt i den utvidede perioden for angrerett, må tilbakebetales til eleven dersom eleven melder at han eller hun angrer på å ha tatt imot elevplassen og skolen ikke har informert om at angrefristen er 14 dager. Les mer om dette på vår nettside: Angrerett når søker sier ja til skoleplass.

Powered by Cornerstone