"Korona-fravær"

Kunnskapsdepartementet har gitt midlertidig unntak fra krav om dokumentasjon av fravær i grunnskolen og videregående skole. Unntaket gjelder også dokumentasjon av fravær i forbindelse med den såkalte 20-dagersregelen.
2020-03-10

Kunnskapsdepartementet publiserte 04.03.2020 følgende pressemelding: Fraværsgrensen endres som følge av koronaviruset. Se melding på Regjeringen.no.

Vi siterer fra meldingen:

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Håndteringen av koronaviruset gjør at helsepersonell må bruke kapasiteten sin på de som trenger det mest.
– Helsedirektoratet har bedt om at elever som har fravær av helsemessige grunner, slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet sitt. Den oppfordringen følger vi og lemper på dokumentasjonskravet, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.
Den midlertidige forskriftsendringen går ut på at elever som har fravær av helsegrunner kan bruke egenmelding hvis de er over 18 år, eller få bekreftelse fra foreldrene hvis de er yngre. Endringene vil også gjelde for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole.
Endringene gjelder fra 4. mars 2020 og varer til 1. august 2020, så framt det ikke skjer endringer som gjør at den bør forlenges eller forkortes.
– Nå gir vi elevene en frihet jeg forventer at de forvalter på en god måte. Elever som er syke, skal selvsagt være hjemme. Jeg oppfordrer alle om å følge de rådene som kommer fra helsemyndighetene. Skolene bør også planlegge for at elever i karantene kan jobbe hjemmefra, hvis formen tilsier det, sier Grande.
 
KFF har bedt Udir bekrefte skriftlig at den midlertidige endringen også gjelder praktiseringen av 20-dagersregelen i videregående skole og kapittel 4-skoler. Den bekreftelsen kom i e-post til KFF 10.03.2020, der Udir skriver:
Kunnskapsdepartementet har gitt et midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner, se forskrift til friskoleloven § 3-3a. Unntaket gjelder for fraværsgrensen i videregående og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående . Det innebærer at elever ut dette skoleåret slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. 
Siden elevene ikke får dokumentasjon for fravær av helsegrunner vil det heller ikke være et krav i forbindelse med «20-dagersregelen», jf. økonomiforskrift til friskoleloven § 4-2. Dette gjelder fravær i perioden fra unntaket ble fastsatt 3. mars til elevtelling 1. april. Fravær som skyldes helsegrunner kan i denne perioden dokumenteres med egenmelding fra foreldre eller myndige elever.
Det samme vil gjelde fravær i forbindelse med «20-dagersregelen» for skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4,  jf. forskrift til voksenopplæringsloven kapittel 4 § 5-1.
 
Hele e-posten kan leses her
 
Powered by Cornerstone