Høring - ny struktur i vgs

Lied-utvalgets utredning om ny struktur i videregående opplæring har vært på høring. KFF har avgitt høringsuttalelse.
2020-03-10

Et offentlig utvalg ledet av Ragnhild Lied har levert sin utredning NOU 2019: 25 Med rett til å mestre. Utredningen omhandler struktur og innhold i videregående opplæring og ble levert til kunnskaps- og integreringsministeren 17. desember 2019.

Utvalget foreslår flere tiltak som skal hjelpe elevene til å mestre opplæringen slik at de blir kvalifisert for videre utdanning, arbeidslivet og aktiv samfunnsdeltakelse. Høringsfrist er 01.07.2020

Les om høringen på Regjeringen.no

Utvalgets 107 konkrete forslag er listet opp i høringsbrevet (som man kan klikke seg fram til på linken ovenfor, eller gå direkte til høringsbrevet her)

Som en tilleggsopplysning kan vi opplyse om at rektor ved Tryggheim vidaregåande skule, Gjermund Viste, har vært medlem av Lied-utvalget som har levert utredningen "Med rett til å mestre".

Les KFFs høringsuttalelse her.
 

Powered by Cornerstone