Friskoleprisen 2019

Under KFFs Skolelederkonferanse ble Norsk Luthersk Misjonssamband tildelt Friskoleprisen 2019 for sitt engasjement som skoleeier.
2019-11-11

Juryen begrunnet sin tildeling med at NLM «gjennom mer enn 100 år har utvist både vyer og gjennomføringskraft i det å bygge undervisningsinstitusjoner som vesentlig del av sitt strategiske arbeid.» Og videre: «Skoleutvikling som en integrert del av organisasjonens virksomhet har en tydelig egenverdi, samtidig som det gagner det spesifikke misjonsoppdraget.»

- Det er en stor ære og glede å ta imot en så flott pris. Det er virkelig inspirerende å få denne prisen og den forplikter, sa generalsekretær i NLM, Øyvind Åsland, under prisutdelingen og ga æren videre til alle de ansatte på skolene.

NLMs historie som skoleeier startet i 1897. I dag er NLM eier eller deleier i 14 grunnskoler, 15 videregående skoler, to bibelskoler og to høgskoler med tre studiesteder hver.

– NLMs skolesatsing har imidlertid ikke bare har vært av kvantitativ art, med nye skoler og vekst i volum. Misjonsorganisasjonen har også vist vei på en annen måte. I sin skolesatsing har en vært opptatt av skolenes kristne uttrykk og den pedagogiske tilnærmingen både med tanke på å oppfylle friskolelovens krav til livssynsskoler og i forhold til relasjonen kristen tro og fag, leste prisutdeler Tjostolv Berget fra juryens begrunnelse.

I tillegg til Friskoleprisen ga komiteen hederlig omtale til professor Njål Skrunes blant annet for rollen som forfatter og redaktør for læreverket Tro som bærer, KRLE-kunnskap for ungdomstrinnet i kristne friskoler, utgitt på NLA-forlaget.

Dette er åttende gang Friskoleprisen deles ut. Friskolepriskomiteen har i år bestått av Leidulv Nesgård, Margunn Serigstad Dahle, Torgeir Flateby og Nina Myrdal. Prisen deles ut til minne om Hans Bovim og hans innsats for norske friskoler og består av 20 000 kroner og en akvarell av tidligere KG-elev Veslemøy Nystedt Stoltenberg.

 

Powered by Cornerstone