Informasjons-kontor for bibelskolene

14 bibelskoler har gått sammen om å opprette Informasjonskontor for bibelskolene i Norge for å fremme skoleslaget for potensielle elever.
2018-12-12

Det er KPK som skriver om saken. Vi i KFF legger til at selv om bare 14 bibelskoler er med i informasjonskontor-samarrbeidet nå, vil alle bibbelskolene i KFF bli holdt orientert, og nye skoler kan slutte seg til når de måtte ønske det.

De som har passord til KPKs nettsider, kan lese saken her: https://www.kpk.no/artikkel/article/1486671 


Vil at flere skal oppdage bibelskolene

Av: Ingunn Marie Ruud, KPK

I flere år har kommunikasjonsleder ved Ansgarskolen, Thomas Vårlid, drømt om å få til et samarbeid med de andre bibelskolene om informasjon og promotering.
– Da jeg begynte å jobbe på Ansgarskolen i 2012 stusset jeg over at bibelskolene ikke samlet seg mer om markedsopplegget. Jeg ønsket et samarbeid for at det skulle oppleves mer ryddig og oversiktlig for potensielle elever, sier Vårlid.
Gjennom skoleslagssamlingen i Kristne Friskolers Forbund (KFF) ble det i oktober 2017 etablert en prosjektgruppe med representanter fra Ansgarskolen, Fjellhaug bibelskole, Bildøy bibelskole og Bibelskolen i Grimstad.
Nå er Informasjonskontoret for bibelskolene i Norge (IFB) etablert som et samarbeid mellom 14 av Norges 19 godkjente bibelskoler og dekker ifølge Vårlid rundt 95 prosent av bibelskoleelevene i Norge.
– Vi ønsker å synliggjøre skoleslaget bibelskole, sier Vårlid, som er ansatt som daglig leder i en 20 prosent stilling.

Lavere terskel
Vårlid forteller at de har sett at færre velger å gå på bibelskole de siste årene.
– Samtidig er det stadig flere som velger et annerledes år, enten på folkehøgskole, ut og reise eller lignende. Vi tror det er et potensial for å øke andelen som går på bibelskole, sier han.
IFB ønsker å gjøre terskelen for å gå på bibelskole lavere.
– Jeg tror ikke bibelskolene har et dårlig rykte, men vi tror vi er aktuelle for flere enn de som velger bibelskole i dag, sier Vårlid.

– Ikke bare for nerder
– Jeg har sett gjennom mange år hvor mye et år på bibelskole gjør med folk og hvordan det kan være med å trygge troen deres livet ut, sier Vårlid.
Han vil gjerne avlive myten om at bibelskoler kun er for bibelnerder og dem som skal studere videre på teologi.
– Hvert år sier mange av våre elever at det er så mange flere som kunne likt å gå på bibelskole. Mange opplever at det er lettere å si at de går på folkehøgskole enn på bibelskole når de drar hjem til jul, sier Vårlid
Det ønsker han å endre på.
– Har du en kristen tro, eller bare ønsker å lære mer om troa di, er bibelskole absolutt innafor, sier han.

Ønsker studiepoeng
IFB ønsker også å kjempe for at bibelskolene skal gi like mange tilleggspoeng som folkehøgskoler, førstegangstjeneste eller siviltjeneste.
– Vi vil jobbe for at bibelskolene skal få gi to ekstra studiepoeng. Dette ligger til politisk behandling nå etter et forslag fra KrF, sier Vårlid.
Generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund, Jan Erik Sundby, tror det vil være bra for bibelskolene å samarbeide om markedsføring.
– Bibelskolene er en liten aktør i et stort landskap og at mange skoler som er ulike kan markedsføre seg samlet og nå bedre ut i samfunnet er kjempeflott. Vi ser jo at det fungerer bra for folkehøgskolene for eksempel, sier Sundby.
Han påpeker at KFF fortsatt vil kjempe for bibelskolenes vilkår.
– Vi vil fortsatt jobbe aktivt for de politiske rammebetingelsene for bibelskolene. Når folkehøgskolene gir studiepoeng føles det jo som en forskjellsbehandling at ikke bibelskolene kan gi det samme, sier Sundby. KPK

Powered by Cornerstone