GDPR har trådt i kraft

20. juli 2018 trådte den nye personvernloven i kraft. Loven består av EUs forordning kalt GDPR pluss et sett av norske tilpasninger.
2018-07-23

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) har nå 9 kapitler:

Kapittel 1. Personvernforordningen (§1)
Kapittel 2. Lovens saklige og geografiske virkeområde (§§ 2 - 4)
Kapittel 3. Utfyllende regler om behandling av personopplysninger (§§ 5 - 15)
Kapittel 4. Unntak fra den registrertes rettigheter (§§ 16 - 17)
Kapittel 5. Personvernombud (§§ 18 - 19)
Kapittel 6. Tilsyn og klage (§§ 20 - 25)
Kapittel 7. Sanksjoner og tvangsmulkt (§§ 26 - 30)
Kapittel 8. Uekte kameraovervåkingsutstyr mv. (§31)
Kapittel 9. Ikrafttredelse. Overgangsregler. Endringer i andre lover (§§ 32 - 34)

Henvisningen til GDPR er gitt i kapittel 1/ § 1:  https://lovdata.no/static/NLX3/32016r0679.pdf   Her står det meste av det regelverket som nå gjelder for behandling av personopplysninger. Dessverre er teksten bare gitt i et pdf-dokument slik at det ikke er mulig å henivse direkte til en aktuell paragraf, noe som gjør det vanskeligere å gi god veiledning i f.eks KFF-KSS.

De øvrige kapitlene/paragrafene i personopplysningsloven er de norske tilpasningene til GDPR som Stortinget har vedtatt.

 

 

Powered by Cornerstone