Seminar om skapelse og evolusjon i undervisningen

KFF arrangerte seminar for naturfag- og kristendomslærere i medlemsskolene 20. september 2018.
2018-09-20

Powerpointpresentasjoner fra kurset:

Tro og vitenskap  - en historisk utvikling. Ved Katarina Pajchel

Evolusjonsteorien, hva handler den egentlig om?  Ved Jan Ingar Båtvik

Muligheter for tverrfaglig tilnærming i læreplanen. Ved Katarina Pajchel

Evolusjon kontra skapelse, en nødvendig konflikt? Ved Jan Ingar Båtvik.

 

Beskrivelse av kurset:

Skoleledere og lærere kan oppleve at forholdet mellom skapelse og evolusjon er et vanskelig tema å ta opp. Her er det mange til dels sterke meninger, både blant elever og ansatte og i debatter utenom skolen. KFF inviterer til seminar om den didaktiske siden av temaet. Seminaret er primært for lærere i naturfag og kristendom. Fokus vil være på hvordan vi kan gi elevene saklig kunnskap om forskjellige ståsteder, hjelpe dem til å forstå hvorfor temaet i mange sammenhenger vekker sterk debatt og utfordre til ydmykhet overfor mennesker som mener noe annet enn dem selv.

Vi har fått to høyskolelærere til å ha kurset, det er fysiker og nonne Katarina Pajchel og biolog og kjemiker Jan Ingar Båtvik, begge kristne fagpersoner som arbeider med og har undervist om temaet.

Katarina Pajchel har bakgrunn fra forskning innen eksperimentell partikkelfysikk ved Universitetet i Oslo (UiO) og CERN-laboratoriet i Sveits. Siden 2014 har hun arbeidet i lærerutdanningen på OsloMet (tidligere Høyskolen i Oslo og Akershus), hvor hun hovedsakelig har undervist i fysikk og naturfagsdidaktikk. Hun er også ordenssøster, dominikanerinne, ved Sta. Katarinahjemmet i Oslo. Gjennom årene har hun jobbet en del med forskningsformidling og tverrfaglige spørsmål rundt tro og vitenskap.

Jan Ingar Båtvik har fokusert på temaet om skapelse og evolusjon som en del av naturfagundervisningen både for elever i videregående skole og for studenter ved høyskolen i Østfold (HiØ). Ved HiØ, der han har vært ansatt i over 20 år, har han hatt hovedansvaret for årsenhet i naturfag for lærerstudenter.

Tid: Torsdag 20. september 2018 kl 10-16.

Sted: P-hotels, Grensen 19, Oslo

Pris: 800 kroner.

 

 

Powered by Cornerstone