KFF

Kurs KFF-KSS

KFF arrangerer kurs for brukere av KFF-KSS.
2018-04-25

1. oktober 2018 lanseres versjon 2 av KFF-KSS. Inntil ny versjon er lansert, vil ikke KFF sette opp egne kurs for brukere av kvalitetssystemet. Men vi gir naturligvis rådgiving, og vi kommer gjerne og holder kurs eller "veiledningsdag" dersom noen bestiller oss til å gjøre dette.

Versjon 2 av KFF-KSS vil ta med seg videre alt skolen har gjort i versjon 1. Metodikken man jobber etter, vil også være den samme. Ny versjon vil imidlertid få noen nye funksjoner, og selve det grafiske skjermbildet vil framstå som fornyet og mer brukervennlig. Den største endringen i versjon 2 vil imidlertid ikke brukerne legge merke til da dette handler om at selve databasen som systemet bygger på, er fornyet slik at det nå blir enklere for KFF å utvide, endre og ellers vedlikeholde systemet.

Intensjonen fra KFFs side er at ny versjon ikke skal være så endret at erfarne brukere av versjon 1 skal behøve ny opplæring for å kunne kvalitetssikre skolevirksomheten slik de har gjort tidligere. Men opplæring i bruk av KFF-KSS trengs jo kontinuerlig, så vi vil naturligvis fortsette med kurs når versjon 2 er lansert.

Når vi setter opp nye kurs i bruken av KFF-KSS etter at ny versjon er lansert, er disse kursene ment å fylle følgende behov:

  • opplæring av brukere som er helt eller noe uerfarne med KFF-KSS versjon 1. 
  • informasjon om endringer i KFF-KSS versjon 2, f.eks at skolemiljødelen i v.1 er innbakt i det som nå kalles modul for generell skoledrift og virksomhetsbasert vurdering er nå omtalt i én modul og ikke i to som i v. 1.
  • opplæring i bruk av nye funksjoner i versjon 2, f.eks årshjul og oppretting av tiltakslister.

KFF arrangerer kurs i våre kontorlokaler i Storgt 10 B, Oslo på følgende datoer:

  • tirsdag 9. oktober 2018 kl 10.00 - 15.00
  • onsdag 16. januar 2019 kl 10.00 - 15.00

Kursprogram:

Kaffe/te fra kl 09.30
10.00  Kursstart. Ord for dagen.
10.15 Innledning om KFF-KSS v.2
11.00 Generell skoledrift (friskoleloven og annen relevant skolelovgiving)
12.30 Lunsj
13.00 Fortsettelse - generell skoledrift
13.30 Oppfølging av nasjonale kvalitetsvurderinger
13.45 Virksomhetsbasert vurdering
14.15 Behandling av personopplysninger
15.00 Kurset er slutt.

 

Påmelding til kurset i oktober starter i august.

Det settes dessuten opp et eget KFF-KSS kurs mandag 22. oktober 2018 i forkant av skolelederkonferansen på Gardermoen. Innholdet i dette kurset vil være det samme som ved øvrige kurs, men kurset på Gardermoen er forbeholdt deltakere på skolelederkonferansen. Informasjon om dette kurset blir gitt i forbindelse med annen informasjon om skolelederkonferansen.

Powered by Cornerstone