Høring - Rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge

Dette er en rapport til KD fra en ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Høringsfrist er 15. august.
2018-04-20

Gruppen foreslår en helt ny organisering av spesialpedagogisk hjelp.

Høringsdokumenter.

KFFs høringssvar.

 

Powered by Cornerstone