Kurs i læremiddelanalyse

Synes du av og til det er vanskelig å undervise ut fra et kristent livssyn når lærebøkene mer eller mindre tydelig formidler et annet syn? Mandag 22. januar er det hjelp å få.
2017-11-07

Vi får av og til spørsmål om muligheten for å lage lærebøker i forskjellige fag ut fra et kristent grunnsyn. KFFs svar på det er for det første at det blir for dyrt, markedet er for lite. Dernest er det ikke sikkert at det ville bli uproblematisk å bli enige om innholdet i slike bøker. Og dessuten vil mange mene at kristne skoler har en ypperlig anledning til å hjelpe elever å lese med et kritisk blikk på hva som blir formidlet – eksplisitt eller implisitt.

Ut fra disse overveielsene inviterer vi til kurs for å gi hjelp til lærere: Hvordan identifisere spor av livssyn i lærebøker og andre læremidler? Hvordan vurdere tekstene ut fra kristen tro? Hvordan blir vi selv bevisst hvilken livssynspåvirkning vi utsettes for, og hvordan kan vi hjelpe elevene til en slik bevissthet?

Kurset er også åpent for lærere i offentlig skole som ønsker å reflektere rundt forholdet mellom egen kristen tro og påvirkningene i lærebøkene.

Det blir et praktisk kurs, med god plass til casevurderinger og bruk av enkle verktøy. Vi har to kapasiteter på området med oss til å holde kurset, det er Heidi Jannicke Andersen, forlagssjef i IKO-Forlaget med lang erfaring som lærebokredaktør og -forfatter, og Margunn Serigstad Dahle, førstelektor ved NLA Høgskolen og team- og produksjonsleder i Damaris Norge.

Kurset blir avholdt mandag 22. januar kl. 10-16 på P-hotels, Grensen 19, Oslo.

Pris: 1000 kroner, inkl. lunsj.

Påmelding her. Lenken til påmeldingsskjemaet er tatt bort fordi fristen er ute. Men det er plass til flere, skriv til sandsmark@kff.no

Vi må ha et visst antall deltagere for å holde kurset, derfor er det fint med tidlig påmelding slik at det kan bli avklart og flybilletter o.l. kan bestilles. Kurset har pr 21. des. nok deltagere til å bli avholdt, så flybilletter o.l. kan bestilles.

 

Powered by Cornerstone