KFF

Høring - ny fagskolelov

KD har sendt utkast til ny lov om fagskole på høring. Høringsfristen er 30. september. KFF har sendt høringsuttalelse.
2017-09-05

KFFs uttalelse.

Lovforslaget er en oppfølging av Meld. St. 9 (2016-2017) - Fagfolk for fremtiden - og de tiltakene som følger av meldingen.

Dokumentene

Powered by Cornerstone