KFF

Høring - intensiv opplæring og flerfaglig samarbeid

KD har sendt på høring et forslag til forandringer i opplæringsloven og friskoleloven. Høringsfrist 20. sept. 2017. Høringsuttalelse sendt.
2017-09-05

KFFs høringsuttalelse.

Høringen gjelder forslag om å innføre en plikt for skolene til å gi intensiv opplæring i lesing, skriving og regning til elever på 1. – 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i opplæringen. Videre foreslår departementet i høringen å innføre en plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenester.

Dokumentene.

Powered by Cornerstone