Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen. Denne skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen. Høringsfrist 12. juni 2017. Uttalelse sendt.
2017-05-03

KFFs høringsuttalelse.

Den nye generelle delen skal, når den er fastsatt, i første omgang gi føringer for utviklingen av læreplaner for fag. Den nye generelle delen og fornyede læreplaner for fag skal sammen utgjøre et fornyet læreplanverk som skal bidra til verdiløftet i skolen. Endringene skal også samlet sett bidra til en bedre sammenheng i læreplanverket for grunnopplæringen.

De fleste kristne friskolene bruker Kunnskapsløftets generelle del, evt. med et tillegg. Det er derfor viktig også for friskolene hvordan den nye delen blir. KFF arrangerer et arbeidsseminar 1. juni der ett av temaene er vurdering av høringsforslaget og nødvendigheten av tillegg.

 

Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

 

Dokumentene.

Powered by Cornerstone