Arbeidsseminar om læreplaner

Alle grunnskolene har fått invitasjon til et seminar 1. juni.
2017-04-21

Vi ønsker å snakke sammen om muligheten for å lage en felles plan for et kristendomsfag for grunnskolene, slik vi gjorde for de videregående skolene for noen år siden. Det har lenge vært et ønske fra forskjellige kanter å ha et fag som i sin struktur tar utgangspunkt i kristen tro i stedet for en slags sidestilling av religioner. En slik felles kristendomsplan for grunnskolene må bygge på bibelhistorien og trosbekjennelsen som vi alle er felles om.

Ny generell del i Kunnskapsløftet er sendt på høring med frist 12. juni. Vi ønsker å snakke sammen om ev. å lage et felles tillegg, eller kanskje et alternativ. Vi ønsker også å påvirke hvordan den generelle delen blir, derfor har vi lagt arbeidsseminaret slik at vi kan hjelpe hverandre med gode høringsuttalelser.

Disse to temaene vil bli tatt opp på et arbeidsseminar i Oslo torsdag 1. juni kl. 10-16. Det blir servert lunsj og kaffe/te, prisen er 450 kroner. Faktura sendes etterpå. 

Lenke til påmelding.

Lenke til høringen om generell del.

Powered by Cornerstone