Innsamlinger og kontroll

KFF har mottatt en henvendelse fra Innsamlingskontrollen med noen påminnelser om innsamlingsaksjoner. Vi legger ut henvendelsen her og anbefaler at dere tar en titt på lenkene. Vi merker oss den siste bemerkningen om at de vet at kristne skoler er blant de «beste i klassen». Problemene kan oppstå som kontrollen påpeker når ivrige elever tar initiativer som ikke skolen er kjent med.
2017-02-09

Innsamlingskontrollen skriver:

Vi mottok en rekke henvendelser fra rektorer, og også foreldre, fra skoler der elever ville utføre innsamlingsaksjoner på egenhånd. Det virker å være en økende trend at ungdommene vil droppe OD og arrangere egne innsamlingsaksjoner. Vi applauderer selvsagt ungdommelig engasjement og vil at dette skal vokse og utvikle seg. Samtidig er vi litt bekymret for at elevene og skolens ledelse skal sette i gang innsamlingsaksjoner som er lite bærekraftige og i verste tilfelle samle inn penger til en organisasjon som er useriøs. Vi er også opptatt av ungdommenes sikkerhet når de går med bøsser, selger boller, arrangerer løp og andre innsamlingsaktiviteter.

For at dette skal gjøres på riktig måte har vi utarbeidet retningslinjer for gode skolekampanjer. Vi oppfordrer ledelsen ved alle skolene til å følge disse:

http://innsamlingskontrollen.no/nb/artikkel/vis/183

 

Vi har også skrevet en artikkel om to organisasjoner som har lykkes med innsamlingsaksjoner på skoler, blant annet Right to Play som har et nært samarbeid med Lørenskog VGS årlig:

http://innsamlingskontrollen.no/nb/artikkel/vis/184

 

Dersom ikke innsamlingsaksjonen forankres i skolens ledelse fra starten, blir den ikke like vellykket. Vi er derfor opptatt av at skoleledelse og lærere må se sin rolle og ikke bare «overlate alt til ungdommene.»

 

Vi har allerede hatt en sak der en skole hadde samlet inn penger til en organisasjon som står på vår OBS-liste:

http://innsamlingskontrollen.no/nb/obs-liste/

Listen består av innsamlere som ikke har «rent mel i posen» og som holder tilbake opplysninger om økonomiske og administrative forhold.

Elevene har da i dette tilfellet økt inntekten til en bakmann som viste seg å være kriminell og dette er ikke god opplæring av engasjert ungdom. Det kan i verste tilfelle svekke tilliten til bransjen som helhet, og drepe engasjementet fra starten.

 

Vi jobber med å få ut informasjonen til alle skoler i Norge, og når det gjelder friskoler, virker friskolenes interesseorganisasjoner den rette veien å gå. Vi håper dere kan bidra til å spre disse to artiklene til skolene som er tilknyttet Kristne Friskolers Forbund. Vi vet selvsagt at kristne skoler er blant de «beste i klassen» når det kommer til dette punktet, men det kan uansett være greit å ha noen retningslinjer å jobbe ut fra.

Powered by Cornerstone