10 mill i økt kapitalstøtte

Budsjettforliket ga oss 10 mill i økt kaptalstøtte slik at vi nå er oppe i 31,5 mill kr. 10 mill kr er mindre enn hva økningene i avskrivninger fra 14 til 15 i offentlige skoler ville gitt dersom disse var tatt med i tilskuddsgrunnlaget.
2016-12-09

Budsjettforliket 10 mill kr til økt kapitalstøtte.

Budsjettforliket mellom KrF og V og regjeringspartiene H og Frp omfatter ekstra innsatser på litt over 6.000 mill kr. Av disse benyttes 10 mill kr til økt kapitaltilskudd til friskoler. I budsjettet ligger det inne 20 mill kr pluss påslag for prisvekst. Det vil dermed være 31.506.000 kr til fordeling. Ordningen gjelder grunn- og videregående skoler godkjent etter friskoleloven i Norge som får tilskudd etter postene 70 og 71. Vi kan kalkulere med at dette vil dreie seg om 32.800 elever som gir 960 kr per elev.

Vi mener at Stortinget hadde anledning til å gi denne ordningen et økonomisk grunnlag som samsvarer både med de løftene partiene har gitt og som de sto sammen om i merknader i innstillingen til endringene i friskoleloven i juni 2015. Dersom avskrivninger i offentlig skole ble tatt med tilskuddsgrunnlaget slik at skolene ville fått 85% (bibelskoler 75%) av disse avskrivningene, hadde det vært behov for 220 mill kr. Vi mener dette er langt under de reelle kostandene og renter er ikke medregnet, men det hadde vært en god start.    

Powered by Cornerstone