Tilskuddssatser 2017

Her er lenker, tabeller mm. Se kommentar i egen artikkel.
2016-10-06

Det er kommet en ny prop. fordi de har oppdaget at de hadde regnet feil på tilskuddet for vgs. Lenkene nedenfor er oppdatert.

Grunnskoler: http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskuddssatser/tilskuddssatser-frittstaende-gs-2017/

Videregående: http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskuddssatser/tilskuddssatser-frittstaende-vgs-2017/

Bibelskoler: http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskuddssatser/tilskuddssatser-skoler-voksenopplaringsloven-2017/

Kapitaltilskudd videreføres på samme nivå som i fjor.

Her er en tabell som viser gj.snittelig tilskudd pr elev i grunnskoler av forskjellig størrelse

Tabell som viser satsene for vgs (inkl. f-skoler) sammenholdt med tidligere år.

Tabell som viser satsene for bibelskoler sammenholdt med tidligere år.

 

Fagskoler  2015 2016 Økning i % 2017 Økning i %
Frelsesarmeens offiserskole   750 000 773 000 3,07 795 000 2,85
Hald internasjonale senter   4147000 4 267 000 2,89 4 386 000 2,79
Menighetsbibelskolen  3084000 3 173 000 2,89 3 262 000 2,80

 

Høyskoler (i 1000 kr) 2015 2016 Økning i % 2017 Økning i %
Ansgar Teologiske Høgskole 13 768 14 764 7,23 14 729 -0,24
Fjellhaug internasjonale Høgskole 9 339 9 755 4,45 9 960 2,10
Høgskolen for Ledelse og Teologi 7 011 10 381 48,07 10 027 -3,41
NLA Høgskolen 149 861 153 089 2,15 168 438 10,03
Powered by Cornerstone