Intet til kapitaltilskudd i årets budsjettavtale

Skuffende resultat for friskolene samlet når det gjelder økning i kapitaltilskuddet. Ganske enkelt kan en si om resultatet: Ingenting.
2015-11-24

Intet til kapitaltilskudd i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre. 
Kompetanseløftet for lærere og økte lærerressurser til tidlig innsats i skolen på 1-4 trinn håper vi også vil gå til friskolene.
Private høgskoler er også i noen grad tilgodesett med ekstra bevilgninger.

Man kan jo fortsatt håpe på litt økt kapitaltilskudd i KUF-komiteens budsjettbehandling, men KFF har ikke mye tro på det.....

Her ligger hele budsjettavtalen. KD-punktene ganske tidlig.

Powered by Cornerstone