Saken om NLMs verdidokument med LDO avsluttet

Det gikk en langvarig debatt i sommer om homofilisyn ved ansettelser. Mange av avisinnleggene og oppslagene bl.a. i Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad var knyttet til NLMs verdidokument. Likestillings- og diskrimineringsombudet LDO ba derfor om en redegjørelse fra NLM om bruken av verdidokumentet i ansettelsesprosesser.
2015-10-02

Det har NLM svart på og i brev fra LDO av 24/9 er saken med NLM avsluttet.

Her kan en rekke av artiklene og debattinnleggene fra i sommer leses. Denne debatten gir god bakgrunn for LDOs spørsmålsstillinger til NLM.

Her kan svaret fra LDO leses. Det redegjør for ombudets syn og viser hvilke forhold det mener lovgivningen legger vekt på samt hvilke forhold NLM bør ta hensyn til. I så måte gir dette veiledning for kristne virksomheter som stiller krav til ansatte omkring spørsmål som har med livssyn, etikk og vandel å gjøre. I brevet kan man også finne ut hvor grensene går for hva som skal til for å stille krav til ansatte i bestemte stillinger. Det trengs en klargjøring av stillingens religiøse innhold og funksjon fra arbeidsgivers side når "religiøse anstttelseskriterier" skal brukes. Dette er ikke overraskende og i samsvar med lovgivningen bl.a. i Diskrimineringsloven mot

Det er ikke lov å diskrimenere ved ansettelser i Norge, men det er likevel lov å forskjellsbehandle ved tilsetting og ved å få inn opplysninger ved tilsetting hvis

a)  innhentingen av opplysningene er begrunnet i stillingens karakter eller

b)  det inngår i formålet for vedkommende virksomhet å fremme bestemte religiøse eller kulturelle syn, og arbeidstakerens stilling vil være av betydning for gjennomføringen av formålet.

 

LDO har avsluttet den konkrete saken nå, NLM har ikke tenkt å klage på svaret. Det er greit. KFF ser at det er grenseområder i dette hvor skolene må trå varsomt i ansettelsesprosesser, men lovgivningen gir også klare rettigheter til livssynsinstitusjoner til å forme sin ansttelsespolicy, noe som er helt nødvendig for å kunne drive slike institusjoner på det grunnlag om med den profil de er opprettet for å ha. Den vil være litt forskjellig i de kristne skolene, men i alle disse skolene er den annerledes enn i offentlig skole og må være det for at skolene skal kunne være kristne skoler.
 
Powered by Cornerstone