Kurs for styremedlemmer i kristne skoler 30. september

Dette blir et dagskurs i Oslo med de vanlige styrekurstemaene, inkludert styrets ansvar for elevenes utbytte av opplæringen. For nye og gamle styremedlemmer og for nye skoleledere.
2015-08-25

Sted: 
Kurset holdes på P-Hotels, Grensen 19 i Oslo, i gangavstand fra Oslo S.

Tidspunkt:
30. september kl 10.00 - ca kl 18.00.  

Er styrekurs nødvendig?

Privatskolestyrene møter høye krav i lovverket. Skoledrift er kompetansearbeid. Samfunnet og eierne setter krav som må forlikes og oppfylles. Ansvaret ligger på styremedlemmene. KFF gir tilbud om opplæring av styremedlemmer. Også nye skoleledere vil ha stor nytte av kurset. Med skoleledere mener vi alle med skolelederoppgaver. Skoleledere, eiervalgte og andre styremedlemmer er velkommen, også elev-, lærer- og andre ansattes representanter.

 Temaer som vil bli behandlet:

 • Privatskolelov og forarbeider. Viktigste hovedpoenger med sikte på styremedlemmer
 • Ansettelse i friskoler - frihet med visse begrensninger
 • Styrets ansvar og oppgaver. Godt styrearbeid i en friskole
 • Styrets og ansvar for elevenes utbytte av opplæringen – lokalt læreplanarbeid og underveisvurdering. Virksomhetsbasert vurdering.
 • Hovedpoenger fra økonomiforskriften om regnskapsføring og økonomiforvaltning
 • Om å påvirke med respekt. Sektskoleproblematikk
 • Innføring i KFF-KSS som er et kvalitetssikringssystem for friskoler
 • Eksempler på avvik og merknader som skoler har fått under tilsyn
 • Samtaler om styrearbeid og kristent skolearbeid
 • Kort om KFF, KFFs arbeid, KFFs styreansvarsforsikring mm
 • Dette var mange og viktige temaer på en dag. Vi klarer ikke alt like grundig, men det blir en viktig innføring!

Pris:
Kurset koster kr 850,- pr deltager fra medlemsskoler, inkl. servering og et enkelt kurshefte. Hvis skolene vil sende mange er det denne prisen for de tre første og kr 650,- fra deltager nr fire. Faktura sendes til skolen.

Oversikt over programmet: 
Fra kl 09.45 Noe drikke e.a. 
Kl 10.00 Ord for dagen 
Kl 10.10 Undervisning 
Kl 12.15 Lunsj 
Kl 13.00 Undervisning fortsetter 
Kl 18.00 Slutt 
Pauser med frukt, drikke og noe å bite i innimellom. 

Påmelding: Lenke ligger her.

Det er pr 25. august nok deltagere til at kurset blir holdt.

Powered by Cornerstone