Mulighet for tilskudd fra NKrS og FSF til kurs for ansatte

Norsk Kristelig Studieråd (NKrS) og Frikirkelig Studieforbund (FSF) utbetaler statsstøtte til kurs i regi av sine medlemmer.
2009-10-01

Flere av KFFs skoler er drevet av et kirkesamfunn eller en organisasjon som er medlem i NKrS eller FSF. Dersom det f.eks. legges opp til et kurs i kristen tro for lærere, vil det kunne utløse statsstøtte. Kurset må bl.a. ha en studieplan og vare minst 12 timer med minst fem deltagere. Tilskuddet er for tiden på inntil 90 kr pr time. Det er ikke det store beløpet, men alle monner drar, og det går an å ha flere kurs. Det går ikke an å søke støtte til kurs som får annen støtte via Kunnskapsdepartementet.

Mer informasjon og søknadsskjema finnes på organisasjonenes hjemmesider,www.nkrs.no og www.frikirkelig.no.

 

Powered by Cornerstone