KFF

Kunnskapsministeren har snudd om elevtallsgrensen på 30

I høringen om ny friskolelov foreslo KD minste elevtall til 30 elever i løpet av de tre siste år for å kunne drive videre. Her er det nå lekket at KD har snudd i lovproposisjonen som nå legges fram, sannsynligvis i statsråd fredag 27 mars. Statsråden har måttet bekrefte det og begrunne hvorfor.
2015-03-25

Det ble en mengde oppstyr rundt forslaget og tunge argumenter i mot. KFF var en av høringsinstansene som argumenterte sterkt i mot. Andre friskoleorganisasjoner og mange skoler har sendt høringsuttalelser i mot.

Statsråden sier han har lagt vekt på at FrP gikk mot og støttepartiet KrF likedan.

KFF har altså vunnet en stor seier i denne saken (sammen med andre). Gen.sekr Jan Erik Sundby uttaler seg om saken til KPK her. Han er likevel redd for at nye kommunale vurderinger vil overprøve etableringer av nye friskoler.

Her kan det leses fra NTB-melding og avisen Dagen.

Det blir spennende, sannsynligvis i løpet av fredag 27. mars, hvilke andre saker fra høringsinstansene det er tatt hensyn til i lovforslaget.  

 

  

Powered by Cornerstone