KFF

Momenter til økonomireglement

Hjelp til struktur og dokumentasjon.
2012-06-12

Flere skoler som har hatt tilsyn fra U-dir har fått avvik på aspekter som gjelder dokumentasjon på økonomiske vurderinger. Det forventes at skolene har en form for økonomireglement. Hva skolene har behov for vil variere, avhengig av bl.a. skolestørrelse, så sekretariatet ser ikke for seg å lage et slikt reglement for alle. Men det er laget et notat med viktige momenter som bør være med, det gjelder bl.a. styrets ansvar, budsjett og regnskap, revisjon, arbeidsfordeling, og rutiner for innkjøp og inngåelse/vedlikehold av leieavtaler og serviceavtaler. Elementer i notatet kan også være nyttige for høyskoler og fagskoler. Notatet ble sendt til skolene 20. juni 2012.

Powered by Cornerstone