Rentefrie lån til private skoler

Det er i dag gitt informasjon til NRK Østlandssendingen om at St Sunniva skole kan få rentefrie lån. Statsråd Solhjell sier at saken er utformet for å hjelpe St Sunniva, men at den også gjelder andre skoler. KFF er glade for dette på St Sunnivas vegne og de skolene som evt kan få glede av dette.
2009-09-24

Gen.sekr. Flateby har likevel noen forbehold i sin glede over ordningen. Solhjell sier nemlig: "-Nå endrer vi denne ordningen sånn at hver kommune, for eksempel Oslo, kan benytte sine midler til å pusse opp også private skoler."

Flateby spør: - Å få disse pengene må vel da bety at det går på kommunens andel og at de selv som kommune ikke trenger dem? Må man da inn i drøftelse med kommunen? Kanskje trenger kommunen pengene selv og kanskje vil de ikke prioritere private skoler? Friskolene har ikke fått en pott selv.

Halfdan Skard, leder i KS, sier - fritt sitert - at vi burde heller hatt overføringer slik at vi ikke trengte disse lånene.

Du kan lese saken her. Du kan også lese hva DagenMagazinet skriver 25/9 om saken her. Som vanlig ligger disse artiklene også på vår newsfeed først på hjemmesiden, men er altså tatt ut her som en speielt viktig sak. Vårt Land har også en stor sak i sin nettavis om dette i dag.

KFF har tatt spørsmålene fra gen.sekr. Flateby (se over) opp med Statsråd Solhjell og statssekretær Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet. I løpet av noen minutter fikk KFF svar fra statssekretæren med klargjørende svar på spørsmålene: "- Når det gjelder rentekompensasjonsordningen, er det riktig som du sier at dette vil gå av kommunenes andel. I Oslo oppfatter jeg at det er positive signaler i forhold til St.Sunniva, men det er ikke så godt å si hvor tilgjengelig disse midlene vil bli i andre kommuner. Det er jo et stort behov for midler til vedlikehold i kommunene, og kamp om midlene mellom de  offentlige skolene også. Det vil nok være viktig å være litt nøktern i forhold til forventningene her, men forhåpentligvis vil dette kunne bidra positivt.
Informasjon om ordningen vil komme i statsbudsjettet, og deretter i nye retningslinjer som KRD har ansvar for. At vi går ut med dette nå, skyldes fokuset på St.Sunniva de siste ukene og behovet for å kunne svare litt raskt på utfordringene derfra.
Når budsjettet foreligger, vil det sikkert være viktig at dere går ut til medlemmene med informasjon om hvordan skolene kan gå fram overfor kommunene."

DagenMagazinet har en artikkel om at privatskolene må vente på statsbudsjette

 
KFF mener at det er mange forbehold ved ordningen som kommer i statsbudsjettet for 2010. Det er nok viktig at regjeringen og Kunnskapsministeren framover legger mer arbeid i privatskoleøkonomien på andre felt enn bare i denne rentekompensasjonsordningen!
Powered by Cornerstone