Statsbudsjettet 2015 og tilskuddssatser

Ingen økning i kapitaltilskuddet. KFF mener regjeringspartiene svikter sine vage løfter i regjeringserklæringen og sine sterke løfter fra sin tid i opposisjon! De fleste tilskudssatsene viser en minimal økning.
2014-10-08

Noen KFF-kommentarer til 2015-budsjettet  for private grunnskoler, videregående skoler og kapittel 4-skoler:

-Dessverre kom intet nytt forslag til kapitaltilskudd fra regjeringen sier gen.sekr Torgeir Flateby i KFF. -Det gis kun en økning på 3,3 % på kapitaltilskuddet til grunn- og vg skoler på den lille signalbevilgningen på 10 millioner kroner i 2014-budsjettet. Heller ikke i 2014-budsjettet foreslo regjeringen noe, men i budsjettforliket med KrF og Venstre kom det inn 10 mill kr til fordeling på alle grunnskoler og vg skoler.

-Vi mener dessverre regjeringspartiene svikter løftene fra sin tid i opposisjon! Heller ikke signalene i regjeringserklæringen om dette, som riktignok er utydelige, er fulgt opp. Vi kan ikke tolke dette på annen måte enn at de har lagt ut et agn til KrF og Venstre som må løse dette i forliket som må komme om budsjettet!!

-Når det gjelder tilskuddssatsene er det for de fleste litt nedgang eller mindre vekst enn prisstigningen. Noen få grupper øker litt mer. KFF har foreløpig ikke funnet noen store nye feil  i beregningene. Noen saker vil vi likevel påpeke:

  • Noen bevilgninger til enkeltkommuner til økt lærertetthet er holdt utenfor tilskuddene til friskolene. Det mener vi er prinsipielt galt.
  • De husutgifter friskolene skal ha tilskudd til, nemlig vedlikehold, slik som i offentlig skole, har vi tidligere vist at ikke følger med det reelle vedlikeholdet i offentlig skole. Det skyldes at store investeringer til skolevedlikehold i kommuner og fylker blir ført som nyinvesteringer og faller utenfor grunnlaget for tilskuddssatsene.   

Konkret om enkeltsatsene og tilskuddene til de forskjellige skoleslag kan du lese her:

Grunnskoler (de nyeste tallene på side 2)

Grunnskoler Excel

Videregående skoler (de nyeste tallene på side 3)

Videregående skoler Excel

Bibelskoler

Fagskolene

Høyskolene

Her på U-dirs side ligger tallene for grunnskoler, vgs og bibelskoler. Nederst i hver artikkel ligger framgangsmåten for utregning av satsene: http://www.udir.no/Regelverk/Tilskudd/Tilskudd-til-private-skoler/

Noen medier skriver:

Dagen påpeker at det ikke er blitt husleieøkning til friskoler.

Sørnett siterer Lars Dahle på NLA Gimlekollen som er fornøyd på vegne av hele NLA Høgskolen.

Norge Idag siterer styreleder i KFF om at friskolene er skuffet over manglende husleieøkning.

Utsyn skriver. 

 

 

Powered by Cornerstone