Veileder om organisasjoners plass i skolen

Ungdomspartiene, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Elevorganisasjonen og Utdanningsdirektoratet har sammen utarbeidet en veileder for skolenes forhold til bl.a. organisasjoner med partipolitisk eller religiøs tilknytning.
2011-11-28

Hovedbudskapet er at det skal betraktes som ubetinget positivt at elever engasjerer seg i organisasjoner og at skolene bør legge til rette for dette.

Veileder

Powered by Cornerstone