Skyssutgifter kan ikke føres i skoleregnskapet

Utdanningsdirektoratet har i møte med friskoleorganisasjonene gjort det klart at den praksis som er etablert i enkelte fylker hvor friskolen forskutterer utlegg for elevskyss, er ulovlig.
2008-12-03
I noen kommuner foregår samarbeidet mellom friskolen og kommunen/fylkeskommunen på den måten at friskolen forskutterer utgifter til elevskyss til og fra skolen. Friskolen får i etterkant refundert alle utgifter til skyss.

Utdanningsdirektoratet har i møte med friskoleorganisasjonene gjort det klart at denne praksis er ulovlig. Skoler som på denne måten fører utgifter til skyss i skoleregnskapet, må varsle kommunen/fylkeskommunen om at denne praksisen må opphøre.

Kommunen/fylkeskommunen må håndtere dekningen av skyssutgifter for elever på en måte som ikke involverer skolen i det økonomiske.

Når dette skrives (3. desember 2008), er det meldt at det vil komme et rundskriv til kommuner og fylkeskommuner med informasjon om skyss og skyssutgifter.
Powered by Cornerstone