Ny praksis i Utdanningsdirektoratet, - 20 blir 34!

Utdanningsdirektoratet har innført ny forvaltningspraksis når det gjelder "20-dagersregelen". Fravær som skyldes sykdom, men som ikke er dokumentert med legeattest, kan nå regnes med blant fraværsgrunnene i "14-dagersregelen".
2008-06-10
Den nye økonomiforskriften som kom i desember 2006, innførte en ny bestemmelse for private, videregående skoler med rett til tilskudd. Bestemmelsen sier at elever som har mer enn 20 dager fravær på telledato ikke kan regnes som elev i tilskuddssammenheng.

Utdanningsdirektoratet har nå innført en ny forvaltningspraksis hvor fravær som skyldes sykdom, men som ikke er dokumentert med legeattest, vil kunne bli regnet som fravær som ikke har konsekvens for elevtellingen. Direktoratet aksepterer nemlig nå at slikt fravær blir regnet blant gyldige grunner for fravær innenfor 14-dagersregelen, forutsatt at årsaken til fraværet er dokumentert med f.eks egenmelding og skolen oppbevarer dokumentasjonen.

Dette betyr at med en elev kan ha maksimalt 34 dager fravær før det får konsekvenser for elevtellingen og tilskuddet til skolen, - vel og merke dersom eleven har egenmelding om sykdom eller med annne gyldig begrunnelse for 14 av disse dagene.

Regelverket om dette er å finne i økonomiforskriften § 13. Direktorat vil selv informere og sin nåværende tolkning av regelverket.

I forbindelse med elevtellingen 1. april er det mange friskoler som har sendt inn søknad om dispensjon for elever som har for høyt fravær. Utdanningsdirektoratet vil i samarbeid med skoler som har sendt dispensasjonssøknad, registrere elever som har sykdom kun dokumentert med f.eks egenmedling og ikke legeattest, som tellende elever uten at det foretas dispensasjonsvedtak. Det samme vil bli gjort der legeattest er innsendt i ettertid.

Utdanningsdirektoratet opplyser at det er søkt om dispensasjon for 155 elever. Tallet ville vært langt høyere dersom ikke friskolene hadde lagt ned et betydelig arbeid i å få elevene til å skaffe legeattester og annen dokumentasjon.
Powered by Cornerstone