Tilskudd til frittstående skoler 2004 og 2005

Vi har samlet all informasjon om tilskuddsatser til friskoler inneværende år og kommende år. Oversikten gjelder grunnskoler og skoler på videregående nivå (med og uten parallell i det offentlige).
2004-10-28
Denne siden vil bli endret og oppdatert ettersom tiden går.


Inneværende år: 2004

Her finner du informasjon om:

Tilskuddsatser for frittstående grunnskoler våren 2004

Tilskuddsatser for frittstående grunnskoler høsten 2004

Tilskuddsatser for frittstående skoler på videregående nivå (med og uten paralell i det offentlige) kalenderåret 2004.


Kommende år: 2005

Forslag til Statsbudsjett for kalenderåret 2005 ble lagt fram 6. oktober 2004. Frittstående skoler er omtalt i kapittel 228 i dette dokumentet: St.prp.nr.1 (2004-2005) Fra UFD.

Regjeringen foreslo ikke å innføre husleiestøtte til friskoler.

Tilskuddsatsene for 2005, og beskrivelse av hvordan disse er utregnet, er publisert i et eget dokument på UFDs nettside.

KFF har regnet ut grunnskolesatsen for ulik skolestørrelse og sammenlignet satsene i forslag til Statsbudsjett for 2005 med satsene for inneværende år, se nyhetsartikkel Ikke husleiestøtte til friskoler i år heller!


Statsbudsjettet for 2005 vedtas av Stortinget i desember 2004.


Beskrivelse av tilskuddsordningen

Departementet har laget en detaljert beskrivelse av hvordan tilskuddsatsen for grunnskoler beregnes.

Et annet dokument beskriver hvordan tilskuddsatsen for videregående skoler er beregnet.

Vi har en egen artikkel som beskriver ordningen med kommunespesifikt tilskudd for frittstående grunnskoler.

Frittstående grunnskoler i Norge og videregående skoler med parallell i det offentlige er med i momskompensajsonsordningen (ikke bibelskoler og utenlandsskoler). Vi beskriver ordningen.Powered by Cornerstone