Statsbudsjettet 2014 og tilskuddssatser

Her kommer noen oversikter og sammenligninger med 2013. Satsene har en grei utvikling slik vi ser det så langt. Foreløpig har vi ikke funnet noe dramatisk. Våre tidligere påpekte problemer med føring av husutgifter i KOSTRA er ikke rettet opp, men det hadde vi vel heller ikke ventet nå.
2013-10-14

For grunnskoler og vg skoler er tilskuddet 85 av satsene vi viser her.

Satser grunnskole. Knekkpunktet for minste skolestørrelse både på barne- og ungdomstrinn hver for seg blir i 2014 ved 48 elever. Tilskudd til frukt og grønt kommer i tillegg, likedan kulturskoletimen, mens leksehjelpen fra år 2014 er lagt inn i satsene. Det kommer altså ikke ekstra tilskudd til leksehjelp. At veksten er noen høyere for de fleste skolestørrelser skyldes bl.a. innregning av leksehjelpen og økt timetall fra høsten 2013 til helårsbasis i 2014. Og så er det lagt på 0,85 %  fra høsten 2014 for valgfag på 10. ungdomstrinn. 

Satser vgs. Interessant å se at naturbruksatsene stiger forholdvis mer enn andre tilskuddsatser. Det var ventet at Kongshaug Musikkgymnas skulle være tilbake med det tillegg de har hatt i vel 10 år, men som gikk ut og inn i år. Flott å se det på trykk at det er i orden.

Tilskuddssatser for videregående skoler for funksjonshemmede er regulert opp med 3,5 % til kr 291 700 pr elev. Satsene til skoler for funksjonshemmede er ikke basert på KOSTRA-tall, skolene får derfor fortsatt øremerket tilskudd til læremidler for en tredjedel av sine elever. Kr 4 700 på yrkesfaglige utdanningsprogram og kr 6 300 på studieforberedende utdanningsprogram.

Kapittel 4 skoleneSatser for bibelskolene. Tilskuddet er 75% av satsene. Skolene vet selv hvilken sats de har.

Les hele Kap 228 (privatskolekapitlet) i statsbudsjettet. Her er hele Kunnskapsdepartementets proposisjon.

For fagskolene på kapittel 276 er tilskuddene økt pr skole med 3,5 % ut fra totalt 2013 års tilskudd. Her er oversikt over tilskuddene.

Her er tilskuddene (i 1000 kr) for KFFs høyskoler også under kapittel 276:

Ansgar Teologiske Høgskole

12 781

Fjellhaug internasjonale høgskole

9 026

Høgskolen for Ledelse og Teologi

6 793

NLA Høgskolen

136 413

 

NB! Vi må for alle postene vi skriver om her minne om at det kan bli endringer med nye regjering. Vi kan jo håpe til det bedre. Så kan det også bli andre innretninger på tilskuddene. Leksehjelp samt frukt og grønt i grunnskolen har jo ikke vært Høyresiden og sentrums forslag. De har vært opptatt av videreutdanning og lærerkompetanse og vil kanskje flytte disse midlene dit.

 

Powered by Cornerstone