Tilskudd - en svært krevende øvelse

Tilskuddsmodellen for grunnskoler er kjent, men "alle" strever med å beregne tilskudd for høsten 2024. Udir har nå utarbeidet to regneark som skoler kan bruke for å beregne tilskuddet. (Artikkelen er oppdatert 19.06 kl. 15.30)
2024-05-30

Udir informerer om tilskuddssatsene for grunnskoler 2024 på denne nettsidenTilskuddssatser for private grunnskoler 2024 | udir.no

Etter første publisering er det gjort flere rettelser. 

Kombinerte grunnskoler har fått et "særtilskudd" på  kr  5 585,55 . Udir oppgir at dette beløpet IKKE skal være med i den femårige overgangsordningen. Særtilskuddet vil økes gradvis over fem år, og det vil være kr 55 586 per elev fullt ut innfaset i 2029.

Hvis man bruker Udirs Excel-fil «overgangsordning---beregning» , blir man bedt om å legge inn "Tilskudd (ett helt år) beregnet med dagens modell" og "Tilskudd (ett helt år) beregnet med ny modell". Her er det viktig at man bruker samme elevtall, og det er elevtallet pr. 01.10.2024 man skal bruke (inntil man vet dette, bruker man estimat). Men man skal altså ikke legge inn utregninger der særtilskuddet til kombinerte skoler er tatt med. Og NB: Med "ny modell" mener Udir den nest nyeste modellen, den som ble vedtatt i ordinært Statsbudsjett for 24.

For å bruke regnearket, må man altså beherske beregning både etter gammel modell (den som gjelder t.o.m. juni 2024) og "nesten-ny" modell slik den ble vedtatt i ordinært statsbudsjett for 2024. Til slutt må man legge til særtilskuddene i RNB-modellen. 

Hvis man bruker Udirs regneark for overgangsordningen, med de rette tallene lagt inn, gir regnearkets tabell 2 et tall for "kompensasjon i tilskudd pr. år i overgangsperioden". Det er relativt kompliserte beregninger fordi trinnene i innfasingen knyttes til skoleår, mens tilskuddet utregnes pr. kalenderår. Kort fortalt får skolene med reduksjon i tilskuddet tilbake henholdsvis 90%, 70%, 50%, 30% og 10% av differansen mellom ny og gammel modell i tilskuddsberegningen for årene 2024 - 2028. For skoler som får økning med den modellen som ble vedtatt i ordinært statsbudsjett for 2024, blir det tilsvarende trappetrinn for økningen.

Udir har nå laget et regneark hvor skoler kan beregne sitt tilskudd. Vi velger å henvise til dette regnearket og fjerner våre egne regneark. Velg fane barneskole, ungdomsskole eller kombinert skole og fyll inn elevtall i gule felter.

Udirs regneark Eksempelskoler tilskudd

Udirs regneark Eksempelskoler overgangsordning

 

Powered by Cornerstone