Høring om rentekompensasjonsordning

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring ny forskrift om kompensasjon for renteutgifter til investering i læringsarenaer, utstyr og inventar i skolene fra Husbanken.
2024-04-13

Friskoler er på en måte med i ordningen. 

Kommuner kan søke om rentekompensasjon for investeringer i læringsarenaer, utstyr og 
inventar som bidrar til en mer praktisk og variert skolehverdag. Kommuner som ønsker det, kan søke på vegne av private skoler med statstilskudd, innenfor egen ramme.

Se Høring Ny forskrift om kompensasjon for renteutgifter til investering i læringsarenaer, utstyr og inventar i skolene fra Husbanken - regjeringen.no

Vårt høringssvar ligger her.

Powered by Cornerstone